© Hora-Verlag • România
bitte Sprache wählen:
Tel/Fax +40 (0) 269-21 18 39
office@hora-verlag.ro
Hans Fröhlich: In der vierten Nachtwache Erlebnisberichte aus der Deportation. [În a patra noapte de veghe Relatări din timpul deportării] Hans Fröhlich: In der vierten Nachtwache Erlebnisberichte aus der Deportation. [În a patra noapte de veghe Relatări din timpul deportării]

120 pagini, cartonată (hardcover), desene alb-negru de Eva Seltmann
hora 2012   ISBN 978-606-8399-03-4;    Codul cărții: IV.23_NaWa

Hans Fröhlich (1906-1991), dascăl şi preot al bisericii evanghelice C.A. din România a fost deportat la muncă silnică în ianuarie 1945 în Uniunea Sovietică. În anul 1947, bolnav şi subnutrit, a fost eliberat şi trimis în zona ocupată de trupele sovietice din Germania. Acolo şi-a găsit un loc de muncă la biserica evanghelică lutherană din Thüringen.
În această carte el relatează despre ajungerea la limita existenţei în lagărele din Uniunea Sovietică. El a privit deportarea saşilor ca pe o urmare amară a istoriei naţionaliste din Transilvania anilor 1930. Cele două perioade nu pot fi separate una de cealaltă.
El a fost convins că în Rusia s-a întâlnit cu Hristos în a patra noapte de veghe, adică în mod neaşteptat, năvalnic, înfricoşător, dar în acelaşi timp mângăietor.

Preţul cărţii la editură: 47 Lei

Joachim Wittstock: Die blaue Kugel. Erzählungen [Sfera albastră.Povestiri.] Joachim Wittstock: Die blaue Kugel. Erzählungen [Sfera albastră.Povestiri.]

192 pagini, desene alb-negru de Renate Mildner-Müller, cât şi fotografii color ale autorului.
hora 2013   ISBN 978-606-8399-02-7;    Codul cărții: IV.22_BlKu

În acest volum Joachim Wittstock povesteşte despre case din Sibiu şi locuitorii acestora, folosindu-se din plin de amintirile lui despre oameni şi locuri sibiene, cât şi de imagini prezente.
Joachim Wittstock s-a născut în 1939 în Sibiu, unde trăieşte şi în prezent. Mulţi ani a lucrat ca istoric literar la un institut de cercetare. A publicat poezii, povestiri, proză şi eseuri.
Într-un interviu publicat în ziarul Hermannstädter Heimat-Bote (Nr.115/2012) spune despre oraşul său: „În fosta reşedinţă a Transilvaniei (până în 1790) găsim o varietate de stiluri: gotic, baroc, şi cel al secolului 19. Din fericire, urbaniştii nu au împânzit centrul vechi cu blocuri – ele se găsesc la periferie unde le este locul. Sibiul, un oraş superb, pe care merită să-l redescoperi de fiecare dată.“

Preţul cărţii la editură: 35 Lei

Eugène van Itterbeek: Journal roumain IV (în limba franceză) Eugène van Itterbeek: Journal roumain IV (în limba franceză)

Regretăm că autorul n-a mai putut ţine în mână acest al 4-lea volum din „Journal roumain“.
A decedat scurt timp înaintea apariţiei cărţii, la 24 aprilie 2012.


184 pagini, 8 pagini cu fotografii
hora 2012   ISBN 978-606-8399-00-3;    Codul cărții: IV.21_jrf4

Tout comme dans les volumes précédents l'auteur poursuit son itinéraire intérieur à travers les circonstances de la vie, l'on pourrait dire aussi bien son dialogue avec le monde. Mais dans ce volume-ci il témoigne d'un événement majeur qu'il a vécu et qui l'a amené au bord du précipice: l'accident cérébral qui lui a révélé la proximité de la mort. Est-ce le motif qui l'a conduit ou qui l'a mis en mesure, entre autres par ses lectures des mystiques espagnols, de s'interroger davantage sur le phénomène de l'invisible, interrogation dans laquelle le livre posthume de Maurice Merleau-Ponty sur le „visible et l'invisible“ a joué un rôle significatif? Et puis il y a les rencontres avec les amis, avec les membres de la famille, toujours entourées du paysage de Cisnădioara et des environs.

Preţul cărţii la editură: 40 Lei

Joachim Wittstock: Karussellpolka. Nuvelă. Joachim Wittstock: Karussellpolka. Nuvelă.

176 pagini
hora 2011     ISBN 978-973-8226-98-2;    Codul cărții: IV.20_KarP

„Dacă i s-ar da crezare studentului HH (Hermann Heger), „moderatorul“ acestei cărţi, el trăieşte experienţa sărbătorii lolelor, alături de alţi călători ai unui autocar, nu în Agnita, destinaţia iniţială, ci conform spuselor ghidului de tur, înspre Pripor de mei/Hirselden (sau totuşi Agnita?). Nu se poate spune cu siguranţă nici că impresiile de călătorie ale lui HH şi a unor persoane ale acestei aventuri în Hirselden-Agnita nu se regăsesc mai degrabă în sec. 17, aproximativ în 1625.

O carte semnificativă, iar pentru transilvăneni una din cele mai importante carţi ale vremurilor noastre!“

Walter Myß, 1985
(din „Siebenbürgische Zeitung“, München)


Preţul cărţii la editură: 23 Lei

Helge von Bömches:Privire în culise sau Jurnalul unei vieţi de cântăreţ de operă Helge von Bömches:Privire în culise sau Jurnalul unei vieţi de cântăreţ de operă

Helge von Bömches, cântăreţ de operă, povesteşte în memoriile sale drumul său artistic din oraşul său natal Braşov la opera din Bucureşti, Iaşi, Salzburg, Dublin, Kaiserslautern, Ravenna, Verona şi alte case de operă celebre, la a fi membrul ansamblului operei din Osnabrück. Registre de persoane, locaţii şi instituţii, opere muzicale şi repertoriul cântăreţului incheie cartea.
Autorul scrie:
„ Viaţa mea a fost muzica, cântul, şi ele m-au călăuzit. N-am regretat că nu am ascultat sfatul înţelept al iubitului meu profesor Victor Bickerich de a-mi alege o meserie ,adevărată‘ “
şi
„Credo-ul meu a fost şi este până la sfârşit, liedul lui
Schubert ,An die Musik‘ (Odă Muzicii), pe versurile lui Schober:
Tu, Artă minunată, în câte triste clipe,
când de-ale vieţii cercuri eram prins,
în inimă iubirea mi-ai s ădit şi aripe
spre-o lume mai înaltă mi-ai deschis.
Adesea suspinatul din harfa ta de vis,
acordul sfânt şi dulce care-l poartă,
spre vremi mai bune cerul mi-a deschis,
îţi mulţumesc, deci, minunată Artă!
(trad. Dan Dănilă)
Acest cântec, acest text, au fost de fapt viaţa mea.“


Preţul cărţii la editură: 28 Lei

Helge von Bömches: Blick hinter die Kulissen oder Aus (m)einem Sängerleben Helge von Bömches: Blick hinter die Kulissen oder Aus (m)einem Sängerleben

Rumänische Version: Privire în culise sau Jurnalul unei vieţi de cântăreţ de operă
(hora 2012 ISBN 978-606-8399-01-0;    Bestellnummer: IV.19_HvBr)
224 Seiten, schwarz-weiß-Fotos, 5 Register
224 pagini, fotografii alb-negru, 5 registre
În 2012 va fi disponibilă şi versiunea în limba română
hora 2011     ISBN 978-973-8226-96-8;    Codul cărții: IV.18_HvBd

Helge von Bömches, cântăreţ de operă, povesteşte în memoriile sale drumul său artistic din oraşul său natal Braşov la opera din Bucureşti, Iaşi, Salzburg, Dublin, Kaiserslautern, Ravenna, Verona şi alte case de operă celebre, la a fi membrul ansamblului operei din Osnabrück. Registre de persoane, locaţii şi instituţii, opere muzicale şi repertoriul cântăreţului incheie cartea.
Autorul scrie:
„ Viaţa mea a fost muzica, cântul, şi ele m-au călăuzit. N-am regretat că nu am ascultat sfatul înţelept al iubitului meu profesor Victor Bickerich de a-mi alege o meserie ,adevărată‘ “
şi
„Credo-ul meu a fost şi este până la sfârşit, liedul lui
Schubert ,An die Musik‘ (Odă Muzicii), pe versurile lui Schober:
Tu, Artă minunată, în câte triste clipe,
când de-ale vieţii cercuri eram prins,
în inimă iubirea mi-ai s ădit şi aripe
spre-o lume mai înaltă mi-ai deschis.
Adesea suspinatul din harfa ta de vis,
acordul sfânt şi dulce care-l poartă,
spre vremi mai bune cerul mi-a deschis,
îţi mulţumesc, deci, minunată Artă!
(trad. Dan Dănilă)
Acest cântec, acest text, au fost de fapt viaţa mea.“


Preţul cărţii la editură: 28 Lei

Eugène van Itterbeek: Souvenirs de Flandre / Amintiri din Flandra. Journal roumain III Eugène van Itterbeek: Souvenirs de Flandre / Amintiri din Flandra. Journal roumain III (Ediţie bilingvă: Franceză/Română) Eugène van Itterbeek: Souvenirs de Flandre / Amintiri din Flandra. Journal roumain III Eugène van Itterbeek: Souvenirs de Flandre / Amintiri din Flandra. Journal roumain III (Ediţie bilingvă: Franceză/Română)

106 pagini
hora 2009   ISBN 978-973-8226-86-9;    Codul cărții: IV.17_JR3

In cartea de faţă, autorul îşi povesteşte copilăria din anii '40–'50, nevrând să fie îngropată sub dărâmăturile celui de-al doilea război mondial. O retrăieşte oarecum, cu privirea copilului care a fost în anii aceia. Povestirea, întru totul autobiografică, este de asemenea o mărturie pe care zecile de mii de copii morţi sub ruine, peste tot în lume, de la Berlin la Hiroşima, sunt incapabili să o facă umanităţii. Pentru că amintirile acestea l-au năpădit în liniştea Carpaţilor, autorul a vrut să le integreze ca pe un volum aparte în Jurnalul românesc şi fac parte din perioada trăită în România.

Preţul la editură: 35 Lei

Eugène van Itterbeek: Journal roumain II (în limba franceză) Eugène van Itterbeek: Journal roumain II (în limba franceză)

188 pagini, 8 pagini cu fotografii
hora 2009   ISBN 978-973-8226-85-2;    Codul cărții: IV.16_JRF2

Întrucât în anii ce au trecut am vizitat mai puţin ţara, al doilea volum al Jurnalului românesc se concentrează în mare parte asupra locului în care trăiesc, în jurul satului Cisnădioara, de asemenea aş putea spune în jurul casei în care m-am izolat şi limitat, aceasta neînsemnând că m-am retras cu totul. Am descoperit astfel această carte, am devenit tot mai receptiv asupra vieţii, meditării ei şi a evenimentelor câştigate în profunzime, aşa numitele detalii primind tot mai mult contur. Microcosmosul depăşeşte macrocosmosul iar viaţa interioară primeşte mai multă amploare datorită lecturii în special. Constat de asemenea că pictura ocupă aici mai mult loc decât în cartea precedentă. În momentul în care privirea se fixează, cunoaşterea se aprofundează şi se lărgeşte. De asemenea am constatat că raţiunea religioasă pe care am dobândit-o deschide noi perspective, din aceasta înfruptându-se chiar şi critica societăţii în care trăim. Prezentul volum se deschide mai mult vieţii interioare decât precedentul. E.v.I.

Preţul cărţii la editură: 40 Lei

Dietfried Zink: Für einen Fingerhut Freiheit. [Libertate cât un degetar] Dietfried Zink: Für einen Fingerhut Freiheit. [Libertate cât un degetar]

Roman. 468 pagini.
hora 2008   ISBN 978-973-8226-67-8;    Codul cărții: IV.15_Zink

Ernst Buchner este eroul acestui roman, personaj sibian şi bineînţeles, de factură fictivă. Dietfried Zink relatează viaţa lui Buchner şi tumultoasa sa iubire faţă de Mariana, într-o lume, care astăzi la aproape 20 de ani după Revoluţia din România, pare de necrezut.

Lui Ernst Buchner îi reuşeşte, după multe peripeţii, fuga din ţara comunistă, însă nu o abandonează întru totul, revenind deseori la oamenii de care a fost legat prin suferinţă, dar şi bucurie. Soarta lui e una din multele întâlnite în cartea lui Zink, în care aflăm despre oameni, care sub un regim neomenesc au reuşit totuşi să dea dovadă de umanitate, însă cu tot cu greşelile lor.

Preţul cărţii la editură: 66 Lei

Astrid Bartel: Der halbierte Stalin Hermannstädter Geschichten [Stalin înjumătăţit. Povestiri sibiene Astrid Bartel: Der halbierte Stalin Hermannstädter Geschichten [Stalin înjumătăţit. Povestiri sibiene

212 pagini, 18 desene, cartonată (hardcover)
hora 2007   ISBN 978-973-8226-61-6;    Codul cărţii: IV.14_Halb

Unde, Doamne, e drapelul roşu? Căutăm disperaţi în toată casa. Poliţia va reveni imediat - şi tot nu avem steagul pe casă! În sfârşit, sacrificăm fusta roşie a Klarei. Din nou avem o situaţie critică salvată!
Se relatează despre zilele bune şi rele în Sibiul epocii de după război: despre „înflorirea“ socialismului, naţionalizare, raţionalizarea alimentelor, şi despre şicanele politice. Pe atunci, viaţa a fost posibilă doar prin armonia relaţiilor dintre vecini şi prin abstractizarea graniţelor legate de limbă, cultură şi religie. Astfel, sibienii, cu mult curaj şi vioiciune au supravieţuit cu bine acestei perioade grele din viaţa lor.
Povestiri pline de haz pe un fond serios în Sibiul multicultural.

Astrid Bartel şi-a petrecut copilăria şi tinereţea în Sibiu. În 1965, la 20 de ani, a emigrat cu părinţii în Germania. A studiat germanistica şi geografia la Köln. Din anul 1975 s-a stabilit la Berlin. Este căsătorită şi are patru fii.

Preţul cărţii la editură: 40 Lei

Eugène van Itterbeek: Journal roumain (în limba franceză) Eugène van Itterbeek: Journal roumain (în limba franceză)

100 pagini, 70 fotografii color, cartonată (hardcover)
2006   Hermannstadt: hora und Leuven: Les Sept Dormants   ISBN 973-8226-49-X    Codul cărții: IV.13_JRFr

Spre deosebire de Rapsodia română a lui Dominique Fernandez, eu nu am scris un jurnal de călătorie. Timpul petrecut de mine aici nu reprezintă o călătorie, ci viaţa pe care am purtat-o într-o ţară care nu este a mea, dar care tocmai datorită acestor fapte a devenit a mea, adică datorită oraşului în care m-am plimbat, tinerilor pe care i-am avut în faţa mea în sălile de clasă, vecinilor mei din Cisnădioara, evenimentelor la care am participat, oamenilor de pe strazi, cărţilor şi ziarelor, pe scurt datorită prezenţei mele de zi cu zi în această ţară. Viaţa mea interioară a fost intim legată de această ţară, ceea ce mă face să-o văd în alt mod faţă de unul care doar a străbătut-o. Prin ceea ce trăiesc îmi descriu propria mea viaţă, sau mai bine spus, ţara îşi găseşte loc şi formă în viaţa mea. De asemenea, viaţa mea se conturează în ţară iar din acest punct de vedere, ţara mă formează şi pe mine, devenind o părticică a ei. Din aceste motive am ales un jurnal intim pentru a mă exprima.

Preţul cărţii la editură: 40 Lei

Astrid Bartel: Das Mädchen von der Quelle. Siebenbürgische Geschichten um Roma und Sinti. [Fetiţa de la izvor. Istorisiri transilvane despre rromi] Astrid Bartel: Das Mädchen von der Quelle. Siebenbürgische Geschichten um Roma und Sinti. [Fetiţa de la izvor. Istorisiri transilvane despre rromi]

162 pagini, 11 desene alb-negru, cartonată (hardcover)
hora 2005   2.Auflage2010:  ISBN 973-8226-93-7;    Codul cărții: IV.12_Quel

Ţiganii au încrucişat mereu drumul autoarei. Ei au devenit o parte importantă a vieţii sale: întâlniri confuze, dureroase, dar şi pline de experienţe pozitive. La început îşi erau cu totul străini. Încet-încet, s-au apropiat cu neîncredere, dar şi cu curiozitate, ca în cele din urmă să constate cu surprindere cât de mult li se asemănau dorinţele şi ideile. Astrid Bartel scrie povestiri simple, cu multă voioşie şi deseori cu ironie fermecătoare. Ea şi-a petrecut copilăria şi tinereţea la Sibiu, în România. După un studiu de germanistică la Köln, locuieşte acum împreună cu soţul ei şi cei patru fii la Berlin. Intâmplările tinereţii au rămas de neuitat pentru ea.

Preţul cărţii la editură: 31,50 Lei

Anselm Roth: Anabel und die verschwundenen Zwillinge. Jugendkrimi. [Anabel şi gemenii dispăruţi. Roman poliţist pentru tineret] Anselm Roth: Anabel und die verschwundenen Zwillinge. Jugendkrimi. [Anabel şi gemenii dispăruţi. Roman poliţist pentru tineret]

STOC EPUIZAT!

126 pagini.
hora 2005    ISBN 973-8226-43-0;    Codul cărții: IV.11_Anab

Anabel Stoica are 14 ani, locuieşte în liniştitul sat Roandola din Transilvania şi merge la o şcoală germană. Furtul unui telefon mobil provoacă puţină agitaţie. Viaţa lui Anabel devine cu adevărat explozivă atunci când pleacă împreună cu părinţii în Germania. Câteva zile mai târziu, Anabel constată cu uimire: „Acum câteva săptămâni aşteptam autobuzul singură-singurică în staţia din Roandola. Acum îmi curăţ dinţii cu un jet turbo de apă, îmi vând părul pentru peruci, sunt îndrăgostită până peste urechi, fac o cursă de urmărire prin tot München-ul, pe care nu îl cunosc, sunt narcotizată şi răpită pentru scurt timp, apoi eliberată de un detaşament de luptă, înarmat cu pistoale, iar după aceea mă propulsez într-o barcă albă cu motor spre un meniu cu cinci feluri de mâncare, aşa cum obişnuiesc de cealaltă parte a lumii Jennifer Lopez şi Leonardo di Caprio.“ Şi toate acestea doar pentru a-i salva pe gemenii dispăruţi.

Preţul cărţii la editură: 20 Lei

Joachim Wittstock: Keulenmann und schlafende Muse Erfahrungsschritte Joachim Wittstock: Keulenmann und schlafende Muse Erfahrungsschritte

208 pagini, coperta: Stefan Orth.
hora 2005   ISBN 973-8226-39-2    Codul cărții: IV.10_Keul

mul cu măciuca şi muza adormită – ca sibian, aceste motive îi sunt familiare autorului. Fenotipul personajelor mitice însoţeşte primele pagini ale volumului. Joachim Wittstock călătoreşte prin câteva domenii ale propriei experienţe, momentele de orientare mentală şi sentimentală devenind clare. Sunt amintite evenimente sociale petrecute în a doua jumătate a secolului al XX-lea, la care autorul a luat parte în mod conştient, de asemenea îşi fac apariţia şi moduri de conduită actuale.

Preţul cărţii la editură: 23 Lei

Walter Roth: Gesang der Fischer. Als Arzt im Donaudelta [Cântecul pescarilor. Ca medic în Delta Dumării] Walter Roth: Gesang der Fischer. Als Arzt im Donaudelta [Cântecul pescarilor. Ca medic în Delta Dumării]

309 pagini, fotografii alb-negru, cartonată (hardcover) 
hora 2004   ISBN 973-8226-32-5    Codul cărții: IV.9a_GesF

Cântecul polifonic al pescarilor îl trezea uneori dis-de-dimineaţă din somn. Imediat după terminarea facultăţii, tânărul medic sibian Walter Roth a fost repartizat pentru un an în Delta Dunării, unde a avut parte doar rareori de clipe romantice. Se întreţinea singur, ca unicul medic din zona Sfântu Gheorghe, şi viaţa de zi cu zi era o luptă necontenită împotriva condiţiilor medicale rudimentare din dispensar, împotriva asistentelor incapabile, a prejudecăţilor de care erau stăpânite soţiile pescarilor şi împotriva cadrelor politice. Deseor iarna, cu gheaţă, zăpadă şi ceaţă, era complet izolat de lume, din cauză că nu se putea ajunge la el şi la pacienţii săi nici cu vaporul, nici cu avionul. Walter Roth, care astăzi trăieşte în Neubeuern pe Inn şi lucrează ca medic în Rosenheim, descrie un an fascinant al tinereţii sale şi oferă, în acelaşi timp, o imagine intensă a deltei şi a vieţii de atunci din România.

Preţul cărţii la editură: 35 Lei

Michael Wagner: Das Leben auf dem Dorfe. [Viaţa la ţară] Michael Wagner: Das Leben auf dem Dorfe. [Viaţa la ţară]

STOC EPUIZAT!
72 pagini, ilustrată 
hora 2003   ISBN 973-8226-28-7    Codul cărții: IV.9_Wag3

Cum trăiau în urmă cu mai multe zeci de ani ţăranii saşi din Transilvania? Cum arăta interiorul unei case ţărăneşti? Cu ce se ocupau ţăranii în timpul iernii, atunci când încetau muncile câmpului? Cum reuşea gospodina să obţină rufe curate, albe ca neaua, fără detergent şi maşină de spălat? Viaţa în Viscri este descrisă în această carte, locul natal al autorului, unde şi astăzi se coace pâine pe vechea vatră.

Erika Feigl: Mädchenjahre hinter Stacheldraht Erika Feigl: Mädchenjahre hinter Stacheldraht

155 pagini, cartonată, ilustrată
hora 2003   Ediţia a doua 2011: ISBN 978-973-8226-99-9 (hora)     Codul cărții: IV.8_Feig

Se afla într-o grădină dintr-un mic sat transilvănean şi citea Adalbert Stifter. Câteva zile mai târziu, adolescenta de 17 ani se afla într-un vagon pentru vite, în drum către inima Rusiei. Brutal smulsă din mijlocul familiei sale, tânăra austriacă – una dintre cele mai tinere persoane deportate – a supravieţuit lumii lagărelor de muncă forţată din fosta Uniune Sovietică datorită lipsei sale adolescentine de prejudecăţi. Volumul autobiografic al autoarei, care în prezent trăieşte în oraşul Baden de lângă Viena, oferă multe surprize: tânăra fată se află într-o continuă căutare a sufletului uman aflat în spatele constrângerilor lipsite de milă ale regimului stalinist.

Preţul cărţii la editură: 33 Lei

Hans Schwarz: Versunkene Welt [O lume apusă] Hans Schwarz: Versunkene Welt [O lume apusă]

STOC EPUIZAT !
360 pagini, ilustrată
hora 2003   ISBN 973-8226-26-0    Codul cărții: IV.7_VeWe

Învechite de timp, astfel ne apar cele mai multe imagini din timpul Imperiului Austro-Ungar, şi totuşi privirea ascuţită pe care tânărul transilvănean Hans Schwarz o aruncă asupra ultimilor ani ai acestui imperiu reînvie în amintirile din perioada de sfârşit de secol şi până în anul 1916 cu o vioiciune neaşteptată. Titlul nu este un cântec ce deplânge pierderea marelui imperiu, ci o privire în acelaşi timp critică, dar şi plină de iubire, a unui călător între două lumi: cea transilvăneană şi cea a armatei imperiale. 

Ernst Seidner: Gottfried und der dritte Soldat [Gottfried şi al treilea soldat] Ernst Seidner: Gottfried und der dritte Soldat [Gottfried şi al treilea soldat]

STOC EPUIZAT !
168 pagini, cartonată, ilustrată
hora 2003   ISBN 973-8226-22-8    Codul cărții: IV.6_3Sol

Cartea prezintă amintirile pline de culoare ale unui fost profesor de sport al liceului Brukenthal din Sibiu. Începând cu naşterea sa, în anul 1942, autorul relatează povestea propriei vieţi, din timpurile tulburi ale celui de-al Doilea Război Mondial, ale comunismului, până la aventura plină de neprevăzut a încercării de a fugi din România. După o cumplită perioadă petrecută în închisoare, a reuşit totuşi să emigreze în Germania. 

Karlheinz Roth: Eine kleine Stadt. Heitere Erzählungen. [Un mic orăşel. Povestiri vesele] Karlheinz Roth: Eine kleine Stadt. Heitere Erzählungen. [Un mic orăşel. Povestiri vesele]

STOC EPUIZAT !
144 pagini, cartonată, ilustrată.
hora 2002   ISBN 973-8226-18-X    Codul cărții: IV.5_KlSt

Profesor de construcţii-maşini la Universitatea din Braunschweig (Germania) şi Doctor honoris causa al Politehnicii din Bucureşti, autorul, care este născut şi care a copilărit în Sighişoara, a aşternut pe hârtie amintiri legate de viaţa şi personalităţile oraşului natal, de dinainte de cel de-al doilea război mondial.

Joachim Wittstock: Scherenschnitt. Beschreibungen, Phantasien, Auskünfte Joachim Wittstock: Scherenschnitt. Beschreibungen, Phantasien, Auskünfte

180 pagini; copertă: Stefan Orth
hora 2002   ISBN 973-8226-15-5    Codul cărții: IV.4_Schs

Trecutul şi prezentul, aspecte din Transilvania şi din afara provinciei se contopesc într-un tot care satisface atâta dorinţa de a analiza, cât şi pe cea de a avea o imagine de ansamblu. Joachim Wittstock, autor al mai multor volume de poezii, schiţe şi povestiri, editate în România, Germania şi Austria, îmbină în acest volum texte mai vechi şi mai noi.

Preţul la editură: 20 Lei

Michael Wagner: Streiflichter aus vergangenen Zeiten [Străfulgerări din timpuri trecute] Michael Wagner: Streiflichter aus vergangenen Zeiten [Străfulgerări din timpuri trecute]

80 pagini, fotografii alb-ngru
hora 2001   2.Auflage2004:  ISBN 973-8226-30-9      Codul cărții: IV.3_Wg22

După volumul de succes Schicksale und Erinnerungen, autorul-ţăran deapănă alte amintiri legate de satul natal, Viscri, situat lângă Braşov, de obiceiurile de aici şi de oamenii pe care i-a cunoscut şi care i-au marcat viaţa.

Preţul cărţii la editură: 19 Lei

Carmen Elisabeth Puchianu: Ein Stückchen Hinterhof. Novellistische Familienchronik. [O părticică din curtea din spatele casei. Cronică de familie.] Carmen Elisabeth Puchianu: Ein Stückchen Hinterhof. Novellistische Familienchronik. [O părticică din curtea din spatele casei. Cronică de familie.]

168 pagini, cartonată
hora 2001   ISBN 973-8226-00-7    Codul cărții: IV.2_Hint

Această carte reprezintă cea mai lungă lucrare în proză a autoarei braşovene şi descrie istoria unei familii numeroase. Sarcastic şi ironic, volumul poate fi considerat o parodie.

Preţul cărţii la editură: 14 Lei

Michael Wagner: Schicksale und Erinnerungen. Zeitgeschichten aus der Vergangenheit eines siebenbürgischen Dorfes. [Destine şi amintiri. Povestiri despre trecutul unui sat transilvănean] Michael Wagner: Schicksale und Erinnerungen. Zeitgeschichten aus der Vergangenheit eines siebenbürgischen Dorfes. [Destine şi amintiri. Povestiri despre trecutul unui sat transilvănean]

80 pagini, fotografii alb-negru şi color
hora 1998   3.Auflage:2005:  ISBN 973-8226-40-6      Codul cărții: IV.1_Wg13

Autorul trăieşte în Viscri, un sat situat între Braşov şi Sighişoara.
„Din propriile observaţii şi din relatările părinţilor şi bunicilor prezintă tradiţiile şi obiceiurile micului sat transilvănean. Michael Wagner a notat cu precizie totul de-a lungul anilor. Din 1947 este organist la biserica din sat. La baluri sau la serbările copiilor cânta în orchestră. După moartea soţiei sale, în anul 1996, începe să-şi scrie biografia, povestind cum supravieţuieşte o comunitate de-a lungul veacurilor cu ajutorul tradiţiei.“ (Harald Riese)

Preţul cărţii la editură: 19 Lei

Elisabeth Axmann: Drumuri și orașe. Elisabeth Axmann: Drumuri și orașe.

200 pagini
ISBN 978-606-8399-10-2      Codul cărții: IV.25_Axm
Evenimentele brutale de la mijlocul secolului XX, propriile date biografice şi activitatea profesională i-au dat ocazia să cunoască multe oraşe din România, mai multe chiar decît cele deja amintite. Despre ele, dar mai ales despre oamenii pe care i-a întîlnit acolo, e vorba în această carte.
Autorul s-a născut la Siret, într-o familie de germani bucovineni. A copilărit la Storojineţ (atunci în România) şi Fălticeni; a absolvit liceul la Sibiu şi facultatea la Cluj. În 1954 s-a căsătorit cu Titus Mocanu, originar din Brăila. Şi-a desfăşurat cea mai mare parte din activitatea profesională la Bucureşti, unde a lucrat ca redactor la cotidianul de limbă germană Neuer Weg, la editura Kriterion şi la revista Neue Literatur. În 1977 a părăsit România şi s-a stabilit în Germania, unde a lucrat la redacţia în limba română a postului de radio Deutsche Welle. Începînd din 1999 a colaborat cu Editura Rimbaud, publicînd volume de lirică, eseuri şi memorii.

Preţul cărţii la editură: 35 Lei

Cărțile editurii
În ceeace urmeaz
ă am enumerat toate cărţile apărute la Editura hora. De regulă acestea se pot cumpăra sau comanda la librării sau direct la editură. În cazul în care un titlu nu se mai găseşte la editură, acest lucru l-am semnalat prin cuvântul „EPUIZAT“. Cărţile epuizate pot fi găsite la biblioteci sau anticariate, sau, eventual, la o librărie mai „ascunsă“.
În fiecare categorie cărţile sunt enumerate în ordine cronologică (cele mai noi la început).
Preţurile sunt valabile pentru cumpărarea sau comandarea cărţilor direct la editură. Informaţii pentru distribuirea în străinătate vezi la „Difuzare prin poştă“.

Primul titlu menţionat este cel original. La cărţile care nu sunt scrise în limba română, în paranteze drepte este redat titlul tradus în limba română. Unde apar două titluri, despărţite prin semnul „ / “ este vorba de o carte bilingvă.

Selectați o categorie:
Cărțile editurii
În ceeace urmează am enumerat toate cărţile apărute la Editura hora. De regulă acestea se pot cumpăra sau comanda la librării sau direct la editură. În cazul în care un titlu nu se mai găseşte la editură, acest lucru l-am semnalat prin cuvântul „EPUIZAT“. Cărţile epuizate pot fi găsite la biblioteci sau anticariate, sau, eventual, la o librărie mai „ascunsă“.
În fiecare categorie cărţile sunt enumerate în ordine cronologică (cele mai noi la început).
Preţurile sunt valabile pentru cumpărarea sau comandarea cărţilor direct la editură. Informaţii pentru distribuirea în străinătate vezi la „Difuzare prin poştă“.

Primul titlu menţionat este cel original. La cărţile care nu sunt scrise în limba română, în paranteze drepte este redat titlul tradus în limba română. Unde apar două titluri, despărţite prin semnul „ / “ este vorba de o carte bilingvă.
Vă rugăm selectați limba:
Tel/Fax +40 (0) 269-21 18 39
office@hora-verlag.ro
Vă rugăm selectați limba
Tel/Fax +40 (0) 269-21 18 39
office@hora-verlag.ro
office@hora-verlag.ro
Tel/Fax +40 (0) 269-21 18 39
Vă rugăm selectați limba: