© Hora-Verlag • România
bitte Sprache wählen:
Tel/Fax +40 (0) 269-21 18 39
office@hora-verlag.ro
Joachim Wittstock: Einen Halt suchen. Essays [A căuta un sprijin. Eseuri] Joachim Wittstock: Einen Halt suchen. Essays [A căuta un sprijin. Eseuri]

352 pagini
hora 2009   ISBN 978-973-8226-79-1;    Codul cărții: III.14_Halt

A găsi un sprijin într-o situaţie critică, atât în sensul propriu, cât şi în cel figurat - spre acest subiect al povestirii literare îşi îndreaptă Joachim Wittstock atenţia în primul eseu al volumului. Şi în următoarele capitole vor fi analizate opere literare, printre altele şi în privinţa folosirii lor ca un scut, o orientare, o călăuză în incertitudinile vieţii.
Se aminteşte de mărturii grăitoare din litaratura sud-estică, de personalităţi şi centre ale literaturii germane din România. Culegerea de eseuri conţine 20 de lucrări din timpul de după revoluţie (începând cu 1990).

Preţul la editură: 34 Lei

Dieter Schlesak: Transilvania mon amour Siebenbürgische Elegien und Übersetzungen aus der Lyrik siebenbürgischer Kollegen / Elegii ardelene şi traduceri din poezia colegilor ardeleni Dieter Schlesak: Transilvania mon amour Siebenbürgische Elegien und Übersetzungen aus der Lyrik siebenbürgischer Kollegen / Elegii ardelene şi traduceri din poezia colegilor ardeleni

376 Seiten
hora 2009   ISB

Dieter Schlesak: Transilvania mon amour Siebenbürgische Elegien und Übersetzungen aus der Lyrik siebenbürgischer Kollegen / Elegii ardelene şi traduceri din poezia colegilor ardeleni

376 pagini
hora 2009   ISBN 978-973-8226-82-1;    Codul cărții: III.13_Trma

ISBN 978-973-8226-82-1;    Codul cărţii: III.13_Trma

În acest volum Dieter Schlesak adună poezii proprii (traduse de Cosmin Dragoste şi Andrei Zanca în limba română şi de el însuşi în dialectul săsesc) şi elegii ale colegelor şi colegilor poeţi. Acestea sunt prezentate cititorului în limba originală (în special în limba română, câteva în ungureşte şi rromani) precum şi în traducere germană de către Dieter Schlesak şi alţii. Fotografii alese ale binecunoscutului artist Peter Jacobi întregesc imaginea foarte personală a meleagurilor natale ardeleneşti prezentate cititorilor.
Dieter Schlesak, născut în 1934, la Sighişoara. Poet, eseist, romancier, publicist şi traducător, licenţiat în Germanistică, profesor şi redactor literar. În 1969 emigrează în RFG. Din 1973, trăieşte la Stuttgart şi Agliano/Camaiore, provincia Lucca, Italia. Membru al PEN-Clubului german. Numeroase premii. Ultimul, Premiul Maria Ensle, al Fundaţiei pentru artă Baden-Württemberg (2007), acordat pentru întreaga operă. Din 2005, Doctor honoris causa. Peste 30 de volume. Ultimele: Capesius, farmacistul de la Auschwitz (2006), Nume soarta, poeme (2007), Transilmania, roman (2009).
Cosmin Dragoste, născut în 1978, la Craiova. Traducător (Dieter Schlesak: Capesius, farmacistul de la Auschwitz ş. a.), editor şi eseist, redactor al revistelor Mozaicul şi Scrisul Românesc, Craiova. Redactor-şef al revistei on-line Argos. Lector universitar la Universitatea din Craiova. Mai multe premii.
Andrei Zanca, născut în 1953, la Sighişoara. Profesor de liceu, poet, publicist, traducător, trăieşte în Heilbronn. A tradus mult din germană în română (Enzensberger, Krüger, Bachér, Schlesak şi mulţi alţii).

Preţul la editură: 52 Lei

Eugène van Itterbeek: Ne m'oublie pas – Nu mă uita

Poezii. Carte bilingvă. 40 pagini.
hora 2008   ISBN 978-973-8226-..-.;    Codul cărţii: III.12_Oubl

Prezentul ciclu de poeme se situează în prelungirea volumului „O iarnă la Cisnădioara“ (2006). Poemele au fost scrise in timpul iernii din 2007-2008. Lungile ierni silenţioase ale Carpaţilor te invită la un dialog cu tine insuţi şi cu natura. Autorul, originar din Flandra, Belgia, trăieşte din 1994 la Sibiu, unde este profesor de literatură franceză la Universitatea „Lucian Blaga“ şi conduce Centrul de Cercetare Emil Cioran. Se situează în tradiţia poeţilor flamanzi de limbă franceză, unde Maurice Maeterlinck poate fi considerat emanaţia cea mai strălucitoare.

Preţul la editură: 12 Lei

Eugène van Itterbeek: Zwei Hermannstädter Kirchen. Ein Schiffbruch vergessenen Christentums? Eugène van Itterbeek: Zwei Hermannstädter Kirchen. Ein Schiffbruch vergessenen Christentums?

Essay. 22 Seiten.
Aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt von Karol Neustädter, sprachlich gestaltet von Wiltrud Topić-Mersmann, kunsthistorisch ergänzt von Horst Karl Unterkofler, in die sprachliche Endform gebracht von Wolfgang Höppner.
Das Buch ist auch in französischer und rumänischer Sprache erhältlich.

Hermannstadt/Sibiu: hora und Leuven: Les Sept Dormants  2007

ISBN 978-973-8226-71-5; ISSN 0771-6141    Bestellnummer: III.10_2Kir

Der Verfasser dieses Essays meditiert über zwei mittelalterliche Kirchen in Hermannstadt und dessen Umgebung: die romanische Michelsberger Bergkirche und die Siechenhauskirche in Hermannstadt. Die Art und Weise, wie er ihre Entstehung interpretiert, führt ihn zu neuen Hypothesen auch über den Ursprung von Hermannstadt.

Eugène van Itterbeek, ein Schriftsteller flämischer Herkunft, lebt zur Zeit in Hermannstadt. Er ist Professor für französische Literatur an der Lucian-Blaga-Universität; auch leitet er das Forschungszentrum Emil Cioran.

Preţul la editură: 8 Lei

Eugène van Itterbeek: Două biserici sibiene. Naufragiile unui creştinism uitat? Eugène van Itterbeek: Două biserici sibiene. Naufragiile unui creştinism uitat?

Eseu. 22 pagini
Traducere din limba franceză de Traiana Necşa
Cartea a apărut în acelaş timp şi în limba franceză respectiv germană.

Hermannstadt/Sibiu: hora und Leuven: Les Sept Dormants  2007

ISBN 978-973-8226-71-5; ISSN 0771-6141    Codul cărții: III.10_2Kir

Autorul acestui eseu meditează asupra celor două biserici medievale ale Sibiului: biserica romană de la Cisnădioara şi biserica Azilului. Prin maniera sa de interpretare a originilor lor, lansează o nouă ipoteză a genezei oraşului Sibiu.
Eugène van Itterbeek, scriitor de origine flamandă, trăieşte acum în Sibiu, în România, unde este profesor de literatură franceză la universitatea „Lucian Blaga“. De asemenea el conduce şi Centrul de Cercetare Emil Cioran.

Preţul cărţii la editură: 8 Lei

Eugène van Itterbeek: Mit einem Zweiglein im Schnabel / Avec une tige dans le bec Eugène van Itterbeek: Mit einem Zweiglein im Schnabel / Avec une tige dans le bec

Poezii, alese, traduse din limba franceză şi prevăzute cu o prefaţă de Dagmara Kraus. 76 pagini.

Sibiu: hora şi Leuven: Les Sept Dormants   2007
ISBN: 978-973-8226-58-6; resp ISBN: 978-~90-75984-26-2; Codul cărții: III.8_Tige

Preţul cărţii la editură: 14 Lei

Frieder Schuller: Mein vaterland ging auf den roten strich gedichte aus den jahren keiner begeisterung 1975 bis 1978 [Patria mea a păşit pe roşu. Poezii din anii 1975 până 1978] Frieder Schuller: Mein vaterland ging auf den roten strich gedichte aus den jahren keiner begeisterung 1975 bis 1978 [Patria mea a păşit pe roşu. Poezii din anii 1975 până 1978]

97 pagini
hora 2006   ISBN 973-8226-57-0;    Codul cărții: III.7_MVat

România anului 1978 - şi pe atunci se scriau poezii. Tot atunci se editau şi albume de poezii. S-a minţit mult, oamenii obişnuindu-se cu asta. Pe lânga poezia editată, a rămas poezia neieşită de sub tipar ca un martor al realităţii. Poeziile înflăcărate, imnuri ale construcţiei socialismului, sunt transmise mai departe în negru pe alb. Poeziile lui Frieder Schuller sunt altfel de documente. Autorul nu le-a ascuns, le-a recitat, le-a trimis la redacţii, nefiind posibilă însă publicarea lor. Editura hora publică în sfârşit aceste poezii, completându-se imaginea liricii germane din România. Ceva asemănător din aceste vremuri nu ne este cunoscut.

Eugène van Itterbeek: Un hiver a Cisnădioara [Ein Winter in Michelsberg] Eugène van Itterbeek: Un hiver a Cisnădioara [Ein Winter in Michelsberg]

Gedichte. 64 Seiten
Hermannstadt/Sibiu: hora und Leuven: Les Sept Dormants 2006
ISBN(10) 973-8226-51-1; ISBN(13) 978-973-8226-51-7; resp.
ISBN: 90-75984-25-1; ISSN: 0771-6141           Codul cărții: III.6_Hiv

Prezenta culegere, a cincia în limba franceză, a poetului belgian de origine flamandă Eugène van Itterbeek, este în întregime dedicată Cisnădioarei (sat saxon situat in Carpaţi, în apropiere de Sibiu), unde a scris în timpul iernii 2004--2005.
Autorul, profesor de literatură franceză la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, se situează în tradiţia poeţilor flamanzi de limbă franceză, unde Maurice Maeterlinck poate fi considerat emanaţia cea mai strălucitoare.
Iată cum caracterizează tânărul critic şi filozof francez Aurèlien Demars poezia poetului: „Cuvintele lente şi farmecul melancolic al luminii emise de poeziile dumneavoastră îmi aduc multă linişte. Dar cu toate acestea, dacă poeziile dumneavoastră vă întâmpină noaptea, nu este normal ca incantaţiile lor să răsune din groapa de întuneric a lumii?“

Preţul cărţii la editură: 12 Lei

Eugène van Itterbeek: Les noces des mots et des choses Eugène van Itterbeek: Les noces des mots et des choses

19 pagini, o ilustraţie
Sibiu: hora și Leuven: Les Sept Dormants 2004
ISBN 973-8226-34-1 bzw. 90-75984-23-5   Codul cărții: III.5_Noce

De même le deuxième volume, une plaquette de poésie Les Noces des mots et des choses, qui apparaît au même moment, est né en Transylvanie. Il est entièrement inspiré par le paysage de la vallée de Michelsberg (Cisnădioara), sur un fond philosophique qui rappelle l'insoluble problème, de nature épistémologique, de la connaissance du monde extérieur, auquel seul le poème donne accès.

De asemenea, cel de-al doilea volum, o plachetă de versuri Les noces des mots et des choses, care apare în acelaşi timp, s-a născut în Transilvania. Este inspirat în întregime de peisajul din valea Cisnădioarei pe un fond filozofic care aminteşte insolubila problemă de natură epistemologică a cunoaşterii lumii exterioare, accesibil doar poemului.

Preţul cărţii la editură: 8 Lei

Eugène van Itterbeek:

L'auteur a fait des études de philosophie et lettres et de droit à l'université catholique de Leuven. Il est docteur ès lettres de l’université de Leyde aux Pays-Bas. Avant sa venue en Roumanie, il a occupé des postes de professeur de francçais dans plusieures institutions d'enseignement supérieur. De 1979 à 1994 il a organisé à Leuven le Festival Européen de Poésie. Il a également dirigé à Leuven la Maison Européenne de la Poésie, établie dans la Maison des Sept Dormants. En langue néerlandaise il a publié une vingtaine de livres dans le domaine de la poésie et de la littérature européenne. À Sibiu il dirige le Centre de Recherche Emil Cioran, établi auprès de l'université ‘Lucian Blaga’, et la collection des Cahiers Emil Cioran, contenant les actes du colloque international Cioran, comprenant jusqu'à présent cinq volumes.

Autorul a făcut studii de filozofie, litere şi drept la universitatea catolică din Leuven. Este doctor în litere şi drept la universitatea din Leyda în Ţările-de-Jos. Înaintea sosirii sale în România, a ocupat posturi de profesor de franceză în mai multe instituţii de învăţământ superior. Din 1979 până în 1994 a organizat la Leuven Festivalul European de Poezie. Tot la Leuven a condus şi Casa Europeană de Poezie, stabilită în Casa „Sept Dormants“. A publicat în limba neerlandeză vreo douăzeci de cărţi în domeniul poeziei şi al literaturii europene. La Sibiu, conduce Centrul de Cercetare Emil Cioran, stabilit pe lângă Universitatea „Lucian Blaga“ şi colecţia Caietelor Emil Cioran, cuprinzând conferinţele Colocviului Internaţional Cioran, şi care numără până în prezent cinci volume.

Eugène van Itterbeek: Instantanés transylvaniens Eugène van Itterbeek: Instantanés transylvaniens

83 Seiten
Sibiu: hora și Leuven: Les Sept Dormants  2004
ISBN 973-8226-33-3 bzw. 90-75984-17-0    Codul cărții: III.4_Inst

Le recueil de poésie du poète et essayiste belge Eugène van Itterbeek, qui vit depuis une dizaine d'années à Sibiu en Roumanie, est imprégné de la culture et du paysage transylvaniens avec lesquels l'auteur est pour ainsi dire en un permanent dialogue intérieur, traversé par une méditation sur ce que Cioran appelle les „révélation ultimes“. La Roumanie y apparaît comme l'espace, pénétré de culture slave et latine ainsi que du christianisme d'Orient, et invite à des évocations lyriques, plutôt inusuelles en Occident. Ainsi ce recueil peut également être lu comme une confrontation syncrétique entre l'Orient et l'Occident. À ce mélange de cultures s'ajoute la présence saxonne qui remonte au XIIe siècle.

[Volumul de poezie, Instantanés transylvaniens (2004), al poetului şi eseistului belgian Eugène van Itterbeek, care trăieşte de mai bine de zece ani la Sibiu în România, este impregnat de cultura şi de peisajul transilvănean cu care autorul este, ca să spunem aşa, într-un permanent dialog interior, traversat de o meditaţie pe care Cioran o numeşte „ultimele revelaţii“. România apare aici ca un spaţiu pătruns de cultura slavă şi latină, ca şi de creştinismul Orientului, propice evocărilor lirice, neobişnuite în Occident. Astfel, acest volum poate fi citit ca o confruntare sincretică între Orient şi Occident. La acest amestec de culturi se adaugă prezenţa saxonă, care fiinţează aici încă din secolul al XII-lea.]

Preţul cărţii la editură: 13 Lei

Christl Servatius Schullerus und Siegfried Schullerus: Verdichtetes. Gedichte und Kurzprosa. Christl Servatius Schullerus und Siegfried Schullerus: Verdichtetes. Gedichte und Kurzprosa.

STOC EPUIZAT!
Poezii şi proză scurtă.
68 pagini
hora 2001   ISBN 973-8226-03-1    Codul cărții: III.3_Verd

Din cuvântul introductiv: „Aici se concentrează experienţa a două vieţi. Experienţa vieţii înseamnă: trăire, suferinţă, iubire. Lumea se interiorizează. Lumea cuplului Christl Servatius Schullerus şi Siegfried Schullerus este Transilvania înainte şi după 1989. Din ceea ce au scris în decursul anilor (ea poezie, el proză scurtă), au compus – au ţesut ceva comun. pe fundalul acestei ţesături se conturează un chip.“

Eugéne van Itterbeek: Gebetbuch für Verliebte / Gebedenboek voor minnaars [Carte de rugăciuni pentru îndrăgostiţi] Eugéne van Itterbeek: Gebetbuch für Verliebte / Gebedenboek voor minnaars [Carte de rugăciuni pentru îndrăgostiţi]

STOC EPUIZAT!
Poezii. În neerlandeză şi germană. Traducerea în germană şi postfaţa de Gabriela Stefania Loidl.

69 pagini
hora 1998   ISBN 973-98263-9-3    Codul cărții: III.2_Itte

Eugéne van Itterbeek, poet foarte apreciat în ţara sa de origine, Belgia, este din anul 1994 profesor de literatură franceză la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu.
Din postfaţa doamnei Gabriela Stefania Loidl: „Stilul în poezia lui Van Itterbeek este amar, melancolic, dar întotdeauna sincer, clar, plastic, spiritual şi original.“

Christl Servatius Schullerus: Schritte zu Dir [Paşi spre Tine]

STOC EPUIZAT!
Poezii
96 pagini
hora 1998   ISBN 973-98263-1-8    Codul cărții: III.1_Schr

Din prefaţa cărţii:
„Christl Servatius Schullerus, născută la Braşov, este profesoară de religie şi scrie poezii de mărturisire. Cu lirica ei încearcă să descopere apropierea lui Dumnezeu şi s-o comunice şi celor din jur.“ (Hannelore Baier)

Cărțile editurii
În ceeace urmeaz
ă am enumerat toate cărţile apărute la Editura hora. De regulă acestea se pot cumpăra sau comanda la librării sau direct la editură. În cazul în care un titlu nu se mai găseşte la editură, acest lucru l-am semnalat prin cuvântul „EPUIZAT“. Cărţile epuizate pot fi găsite la biblioteci sau anticariate, sau, eventual, la o librărie mai „ascunsă“.
În fiecare categorie cărţile sunt enumerate în ordine cronologică (cele mai noi la început).
Preţurile sunt valabile pentru cumpărarea sau comandarea cărţilor direct la editură. Informaţii pentru distribuirea în străinătate vezi la „Difuzare prin poştă“.

Primul titlu menţionat este cel original. La cărţile care nu sunt scrise în limba română, în paranteze drepte este redat titlul tradus în limba română. Unde apar două titluri, despărţite prin semnul „ / “ este vorba de o carte bilingvă.

Selectați o categorie:
Cărțile editurii
În ceeace urmează am enumerat toate cărţile apărute la Editura hora. De regulă acestea se pot cumpăra sau comanda la librării sau direct la editură. În cazul în care un titlu nu se mai găseşte la editură, acest lucru l-am semnalat prin cuvântul „EPUIZAT“. Cărţile epuizate pot fi găsite la biblioteci sau anticariate, sau, eventual, la o librărie mai „ascunsă“.
În fiecare categorie cărţile sunt enumerate în ordine cronologică (cele mai noi la început).
Preţurile sunt valabile pentru cumpărarea sau comandarea cărţilor direct la editură. Informaţii pentru distribuirea în străinătate vezi la „Difuzare prin poştă“.

Primul titlu menţionat este cel original. La cărţile care nu sunt scrise în limba română, în paranteze drepte este redat titlul tradus în limba română. Unde apar două titluri, despărţite prin semnul „ / “ este vorba de o carte bilingvă.
Vă rugăm selectați limba:
Tel/Fax +40 (0) 269-21 18 39
office@hora-verlag.ro
Vă rugăm selectați limba
Tel/Fax +40 (0) 269-21 18 39
office@hora-verlag.ro
office@hora-verlag.ro
Tel/Fax +40 (0) 269-21 18 39
Vă rugăm selectați limba: